dcsimg
Life » » Plants »

Delphinium afghanicum K. H. Rechinger

Brief Summary

    Delphinium afghanicum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Delphinium afghanicum là một loài thực vật có hoa trong họ Mao lương. Loài này được Rech.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1954.

Comprehensive Description