dcsimg

Berberis amoena

provided by wikipedia EN

Berberis amoena is a shrub native to the Sichuan and Yunnan provinces of China. It is found at elevations of 1600–3100 m.[1]

The species was initially described in 1905 and given the name Berberis elegans. It was later discovered that this name had already been used twice before, so the plant was renamed Berberis amoena in 1911.[1]

Berberis amoena is a deciduous shrub up to 100 cm tall, with spines up to 12 mm long along the smaller branches. Leaves are elliptical, up to 16 mm long. Flowers are borne in groups of 4-8. Berries are red and oblong, growing up to 6 mm long.[1][3][4][5][6][7]

References

 1. ^ a b c d Flora of China
 2. ^ The Plant List
 3. ^ Dunn, Stephen Troyte. 1911. Journal of the Linnean Society, Botany 39: 422.
 4. ^ Camillo Karl Schneider. 1905. Bull. Herb. Boissier II, 5: 463, Berberis elegans
 5. ^ Diels, Friedrich Ludwig Emil. 1912. Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh. 5: 167,
 6. ^ Ahrendt, Leslie Walter Allen. 1961. Journal of the Linnean Society, Botany 57.
 7. ^ Rehder, Alfred. 1936. Journal of the Arnold Arboretum xvii. 323, in adnot., Berberis schneideri
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Berberis amoena: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Berberis amoena is a shrub native to the Sichuan and Yunnan provinces of China. It is found at elevations of 1600–3100 m.

The species was initially described in 1905 and given the name Berberis elegans. It was later discovered that this name had already been used twice before, so the plant was renamed Berberis amoena in 1911.

Berberis amoena is a deciduous shrub up to 100 cm tall, with spines up to 12 mm long along the smaller branches. Leaves are elliptical, up to 16 mm long. Flowers are borne in groups of 4-8. Berries are red and oblong, growing up to 6 mm long.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Berberis amoena ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Berberis amoena là một loài thực vật có hoa trong họ Hoàng mộc. Loài này được Dunn mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.[3]

Chú thích

 1. ^ Flora of China
 2. ^ The Plant List
 3. ^ The Plant List (2010). Berberis amoena. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Họ Hoàng mộc này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Berberis amoena: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Berberis amoena là một loài thực vật có hoa trong họ Hoàng mộc. Loài này được Dunn mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

美丽小檗 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Berberis amoena
Dunn

美丽小檗学名Berberis amoena)是小檗科小檗属的植物,是中国的特有植物。分布于中国大陆四川云南等地,生长于海拔1,600米至3,100米的地区,多生长在石山灌丛中、云南松林下、荒坡及杂木林下,目前尚未由人工引种栽培。

异名

 • Berberis amoena Dunn var. moloensis Ahrendt
 • Berberis amoena Dunn var. umbelliflora Ahrendt

参考文献

 • 昆明植物研究所. 美丽小檗. 《中国高等植物数据库全库》. 中国科学院微生物研究所. [2009-02-22]. (原始内容存档于2016-03-05).
小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

美丽小檗: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

美丽小檗(学名:Berberis amoena)是小檗科小檗属的植物,是中国的特有植物。分布于中国大陆四川云南等地,生长于海拔1,600米至3,100米的地区,多生长在石山灌丛中、云南松林下、荒坡及杂木林下,目前尚未由人工引种栽培。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑