dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Oenothera grisea ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Oenothera grisea là một loài thực vật có hoa trong họ Anh thảo chiều. Loài này được (Bartlett) Rostanski mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Oenothera grisea. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết về họ Anh thảo chiều này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Oenothera grisea: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Oenothera grisea là một loài thực vật có hoa trong họ Anh thảo chiều. Loài này được (Bartlett) Rostanski mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI