dcsimg
Life » » Plants » » Myrtles »

Myrcia obumbrans (O. Berg) McVaugh

Brief Summary

    Myrcia obumbrans: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Myrcia obumbrans là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được (O.Berg) McVaugh mô tả khoa học đầu tiên năm 1956.

Comprehensive Description