dcsimg
Life » » Plants » » Myrtles »

Marlierea salticola Amshoff

Brief Summary

    Marlierea salticola: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Marlierea salticola là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được Amshoff mô tả khoa học đầu tiên năm 1948.

Comprehensive Description