dcsimg
Life » » Plants » » Myrtles »

Calyptranthes chrysophylloides Urb. & Ekman

Brief Summary

    Calyptranthes chrysophylloides: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Calyptranthes chrysophylloides là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được Urb. & Ekman mô tả khoa học đầu tiên năm 1929.

Comprehensive Description