dcsimg
8.7874634962.130x130
Life » » Plants »

Phymosia abutiloides (L.) Desv.

Brief Summary

    Phymosia abutiloides: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Phymosia abutiloides là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Loài này được (L.) Desv. ex Ham. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1825.

Comprehensive Description