dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
IV, VI
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Corynabutilon bicolor ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Corynabutilon bicolor là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Loài này được (Phil. ex K.Schum.) Kearney mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Corynabutilon bicolor. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Corynabutilon bicolor  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Corynabutilon bicolor


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến tông thực vật Malveae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Corynabutilon bicolor: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Corynabutilon bicolor là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Loài này được (Phil. ex K.Schum.) Kearney mô tả khoa học đầu tiên năm 1949.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI