dcsimg

Brief Summary

    Dubouzetia caudiculata: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dubouzetia caudiculata là một loài thực vật có hoa trong họ Côm. Loài này được Sprague mô tả khoa học đầu tiên năm 1907.

Comprehensive Description