dcsimg
539.csppa 01038 1236700092 jpg.130x130
Life » » Plants » » Elaeocarpaceae »

Sloanea brevipes Benth.

Brief Summary

    Sloanea brevipes: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Sloanea brevipes là một loài thực vật có hoa trong họ Côm. Loài này được Benth. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1861.

Comprehensive Description