dcsimg
Life » » Plants »

Sloanea parvifructa J. A. Steyermark

Brief Summary

    Sloanea parvifructa: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Sloanea parvifructa là một loài thực vật có hoa trong họ Côm. Loài này được Steyerm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1988 publ. 1989.

Comprehensive Description