dcsimg

Brief Summary

    Sloanea lasiocarpa: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Sloanea lasiocarpa là một loài thực vật có hoa trong họ Côm. Loài này được Pittier miêu tả khoa học đầu tiên năm 1940.

Comprehensive Description