dcsimg
542.4375270436.130x130
Organisms » » Plants » » Lamiaceae »

Phlomis russeliana (Sims) Lag. ex Benth.

Brief Summary

    Phlomis russeliana: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Phlomis russeliana là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. Loài này được (Sims) Lag. ex Benth. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1834.

Comprehensive Description