dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Tiquilia litoralis ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Tiquilia litoralis là loài thực vật có hoa trong họ Mồ hôi. Loài này được (Phil.) A.T.Richardson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1976.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Tiquilia litoralis. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ Mồ hôi (Boraginaceae) này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Tiquilia litoralis: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Tiquilia litoralis là loài thực vật có hoa trong họ Mồ hôi. Loài này được (Phil.) A.T.Richardson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1976.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI