Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
IV, V, RM
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Heliotropium geissei ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Heliotropium geissei là loài thực vật có hoa trong họ Mồ hôi. Loài này được F. Phil. mô tả khoa học đầu tiên.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Heliotropium geissei. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ Mồ hôi (Boraginaceae) này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Heliotropium geissei: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Heliotropium geissei là loài thực vật có hoa trong họ Mồ hôi. Loài này được F. Phil. mô tả khoa học đầu tiên.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI