Skjoldgjelledøgnfluer ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Skjoldgjelledøgnfluer, slamdøgnfluer eller dvergdøgnfluer (Caenidae) er en familiegruppe av døgnfluene. Gruppens mange norske navn har oppstått på grunn av ulike norske dialekter og fra litteraturen. Slamdøgnfluer fordi de helst foretrekker steder med mudderbunn, mens skjoldgjelledøgnfluer henviser til nymfenes store skjoldformede trakégjeller. Dvergdøgnfluer kommer av at de generelt er små døgnfluer. De er tilknyttet et liv i ferskvann som nymfer (larve), de voksne tar ikke til seg føde og lever ikke så lenge.

Utseende

Små, spinkle døgnfluer, ofte med mørk forkropp og hvitaktig bakkropp. Forvingene er smale og har få tverr-årer, ofte melkeaktig hvite, bakvinger mangler. De voksne har tre haletråder. Hos nymfene danner trakégjellene på det andre bakkroppsleddet et skjold som dekker over de andre gjellene.

Levevis

Nymfene finnes vanligvis i rennende vann med silt-bunn, der de kryper omkring på bunnen, men de kan også forekomme i stillestående vann. Trakégjellenes spesielle bygning hindrer at de blir ødelagt av silten. I motsetning til de fleste andre døgnfluer er de lite følsomme for miljøendringer og kan finnes i vassdrag sterkt påvirket av menneskelig aktivitet.

Systematisk inndeling med norske arter

I Norge er det 5 arter. I 1993 ble det i bladet InsektNytt, publisert en liste (Johansen & Lunde, 1993), med forslag til norske navn på døgnfluene. Norsk entomologisk forenings foreslåtte navn står først i listen, andre norske navn er skrevet inn bak. Det forvirrende med norske navn er at ulike bøker bruker ulike navn og navnene kan variere med dialektene. De fleste nummer av InsektNytt kan lastes ned og leses på siden til Norsk Entomologisk forening [1].

Norsk entomologisk forening har også utgitt en rekke Insekttabeller. Dette er små og billige hefter der en kan bestemme insekter til artsnivå. Et av heftene (se kilde) tar for seg døgnfluelarvene.

Treliste

Kilder

Eksterne lenker

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO

Skjoldgjelledøgnfluer: Brief Summary ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Skjoldgjelledøgnfluer, slamdøgnfluer eller dvergdøgnfluer (Caenidae) er en familiegruppe av døgnfluene. Gruppens mange norske navn har oppstått på grunn av ulike norske dialekter og fra litteraturen. Slamdøgnfluer fordi de helst foretrekker steder med mudderbunn, mens skjoldgjelledøgnfluer henviser til nymfenes store skjoldformede trakégjeller. Dvergdøgnfluer kommer av at de generelt er små døgnfluer. De er tilknyttet et liv i ferskvann som nymfer (larve), de voksne tar ikke til seg føde og lever ikke så lenge.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO