Ephemerelloidea ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Ephemerelloidea er en familiegruppe av døgnfluene. De er tilknyttet et liv i ferskvann som nymfer (larve), de voksne tar ikke til seg føde og lever ikke så lenge. Men de fleste lever lengre enn ett døgn. De er utbredt i alle verdensdeler bortsett fra Antarktis. Gruppen blir nå gjerne delt inn i 10 ulike, nålevende familier, dessuten blir en familie av fossile arter plassert her. Bare familiene Ephemerellidae (ca. 300 arter) og Leptohyphidae (ca. 120 arter) er noenlunde artsrike, de andre omfatter bare få arter, to av familiene bare én art.

Utseende

De voksne døgnfluene er små til middelsstore, vanligvis temmelig slanke og mørke på farge. En del arter har bare ett vingepar, bakvingene er fullstendig borte.

Nymfene har en noe flattrykt kropp og kraftige føtter, lårene er ofte plateformet utvidede.

Levevis

De fleste har nymfestadiet i rennende vann, ofte med sterk strøm. Noen lever i strandsonen i stillestående ferskvann. Eggene legges på vann overflaten, i en klump, som løser seg opp slik at eggene spres i vannmassene. Nymfene lever vanligvis av organisk materiale, som alger eller råtnende planter. Noen er planteetere. Nymfene til denne gruppen er ikke gode svømmere, og kryper mest rundt på bunnen. De voksne spiser ikke.

Døgnfluer tilhører gruppen insekter med ufullstendig forvandling, som betyr at den ikke har et puppestadium mellom nymfestadiet og «Fluestadiet» (imago). Men, livssyklus er enestående i dyreriket på grunn et mellomstadie kalt subimago som ingen andre kjente insektsgrupper gjennomgår. Fluefiskere kaller dette stadiet for dun (Eng.).

Systematisk Inndeling med europeiske arter

I Norge er det 3 arter. I 1993 ble det i bladet InsektNytt, publisert en liste[1], med forslag til norske navn på døgnfluene. Norsk entomologisk forenings foreslåtte navn står først i listen, andre norske navn er skrevet inn bak. Det forvirrende med norske navn er at ulike bøker bruker ulike navn og navnene kan variere med dialektene. De fleste nummer av InsektNytt kan lastes ned og leses på siden til Norsk Entomologisk forening [1].

Norsk entomologisk forening har også utgitt en rekke Insekttabeller. Dette er små og billige hefter der en kan bestemme insekter til artsnivå. Et av heftene (se kilde) tar for seg døgnfluelarvene.

Treliste

Referanser

  1. ^ Johansen & Lunde, 1993

Kilder

Eksterne lenker

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO

Ephemerelloidea: Brief Summary ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Ephemerelloidea er en familiegruppe av døgnfluene. De er tilknyttet et liv i ferskvann som nymfer (larve), de voksne tar ikke til seg føde og lever ikke så lenge. Men de fleste lever lengre enn ett døgn. De er utbredt i alle verdensdeler bortsett fra Antarktis. Gruppen blir nå gjerne delt inn i 10 ulike, nålevende familier, dessuten blir en familie av fossile arter plassert her. Bare familiene Ephemerellidae (ca. 300 arter) og Leptohyphidae (ca. 120 arter) er noenlunde artsrike, de andre omfatter bare få arter, to av familiene bare én art.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO