dcsimg

Xylodon heterocystidiatus (H. X. Xiong, Y. C. Dai & Sheng H. Wu) Riebesehl, Yurchenko & Langer 2017

Xylodon heterocystidiatus is a species of Fungi in the family Schizoporaceae.