Unresolved name

Tetragonia tetragonoides

Tetragonia tetragonoides is a species of in the family stone plants.