cc-by-nc

Holomastigotoides is a genus of excavates in the family Holomastigotoididae.