dcsimg

Brief Summary

    Dianthus pseudarmeria: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dianthus pseudarmeria là loài thực vật có hoa thuộc họ Cẩm chướng. Loài này được M.Bieb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1808.

Comprehensive Description