dcsimg

Brief Summary

    Dianthus strymonis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dianthus strymonis là loài thực vật có hoa thuộc họ Cẩm chướng. Loài này được Rech.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1939.

Comprehensive Description