dcsimg
Image of Halimione
Unresolved name

Chenopodioideae

Chenopodioideae ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Chenopodioideaephân họ thực vật có hoa trong họ Amaranthaceae.

Phân loại

Theo Fuentes-Bazan et al. (2012) và dựa trên nghiên cứu di truyền học, phân họ này gồm 4 tông và 26 chi:

 • Tông Anserineae Dumort. (danh pháp đồng nghĩa Spinacieae), với 2 chi:
 • Tông Atripliceae C. A. Mey. (danh pháp đồng nghĩa Chenopodieae Dumort.): Fuentes-Bazan et al. (2012) cũng gộp Chenopodium và các chi liên quan vào, như Chenopodiastrum, LipandraOxybasis.
  • Archiatriplex G.L.Chu, với chỉ một loài:
   • Archiatriplex nanpinensis G.L.Chu: đặc hữu tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.[1]
  • Atriplex L. (danh pháp đồng nghĩa: Blackiella, Cremnophyton, Haloxanthium, Neopreissia, Obione, Pachypharynx, Senniella, Theleophyton), với khoảng 300 loài trên toàn cầu.
  • Baolia H.W.Kung & G.L.Chu, với chỉ một loài:
   • Baolia bracteata H.W.Kung & G.L.Chu, đặc hữu tỉnh Cam Túc của Trung Quốc.[2]
  • Chenopodiastrum S. Fuentes, Uotila & Borsch: với 5 loài, ví dụ:
  • Chenopodium L. (sensu stricto, gồm Einadia Raf. và Rhagodia R.Br.[3]): với about 90 loài trên toàn cầu.
  • Exomis Fenzl ex Moq., với chỉ một loài:
   • Exomis microphylla (Thunb.) Aellen.
  • Extriplex E.H.Zacharias, với 2 loài ở miền tây Bắc Mỹ:
  • Grayia Hook. & Arn. (danh pháp đồng nghĩa Zuckia Stvàl.), với 4 loài ở miền tây Bắc Mỹ, ví dụ:
  • Halimione Aellen - với 3 loài ở châu Âu và Tây Á, ví dụ:
  • Holmbergia Hicken, với chỉ một loài:
   • Holmbergia tweedii (Moq.) Speg., một loài cây bụi ở Bolivia, Paraguay và Argentina.
  • Lipvàra Moq.: với chỉ một loài:
   • Lipvàra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (danh pháp đồng nghĩa Chenopodium polyspermum L.)
  • Manochlamys Aellen, với chỉ một loài:
   • Manochlamys albicans Aellen: một loài cây bụi nhỏ ở miền Nam Phi.
  • Microgynoecium Hook.f., với chỉ một loài:
   • Microgynoecium tibeticum Hook.f.: ở Tây Tạng và Sikkim
  • Micromonolepis Ulbr., với chỉ một loài:
   • Micromonolepis pusilla (Torr. ex S. Watson) Ulbr.
  • Oxybasis Kar. & Kir.: với 5 loài, ví dụ:
   • Oxybasis chenopodioides (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (danh pháp đồng nghĩa Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen)
   • Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch - Oak-leaved goosefoot (danh pháp đồng nghĩa Chenopodium glaucum L.)
   • Oxybasis rubra (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch - Red Goosefoot (danh pháp đồng nghĩa Chenopodium rubrum L.)
  • Proatriplex (W.A.Weber) Stutz & G.L.Chu, với chỉ một loài:
   • Proatriplex pleiantha (W.A.Weber) Stutz & G.L.Chu
  • Stutzia E.H.Zacharias (danh pháp đồng nghĩa Endolepis Torr.), với 2 annual loài in western North America:
   • Stutzia covillei (Stvàl.) E.H.Zacharias (danh pháp đồng nghĩa Atriplex covillei (Stvàl.) J. F. Macbr., Endolepis covillei Stvàl)[4]
   • Stutzia dioica (Nutt.) E.H.Zacharias (danh pháp đồng nghĩa Atriplex suckleyi (Torrey) Rydberg, Endolepis suckleyi Torr.)[4]
 • Tông Axyrideae (Heklau) G. Kadereit & A. Sukhor., với dendritic trichomes. 3 chi:
 • Tông Dysphanieae:
  • Cycloloma Moq. (danh pháp đồng nghĩa: Cyclolepis Moquin-Tvàon) với chỉ một loài:
   • Cycloloma atriplicifolium (Sprengel) J.M.Coulter: mọc rộng rãi ở Canada, Hoa Kỳ và bắc México[5]
  • Dysphania R.Br., với khoảng 42 loài trên toàn cầu, ví dụ:
  • Suckleya A.Gray, với chỉ một loài:
   • Suckleya suckleyana (Torr.) Rydb.
  • Teloxys Moq.: với chỉ một loài:
   • Teloxys aristata (L.) Moq.[6] (danh pháp đồng nghĩa: Chenopodium aristatum L., Dysphania aristata)

Tham khảo

 1. ^ Gelin Zhu, Sergei L. Mosyakin & Steven E. Clemants (2003): Archiatriplex - Online, In: Wu Zhengyi, Peter H. Raven, Deyuan Hong (Hrsg.): Flora of China, Volume 5: Ulmaceae through Basellaceae, Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing und St. Louis, ISBN 1-930723-27-X. p. 360
 2. ^ Gelin Zhu, Sergei L. Mosyakin & Steven E. Clemants (2003): Baolia - Online, In: Wu Zhengyi, Peter H. Raven, Deyuan Hong (Hrsg.): Flora of China, Volume 5: Ulmaceae through Basellaceae, Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing und St. Louis, ISBN 1-930723-27-X. p. 375
 3. ^ Susy Fuentes-Bazan, Guilhem Mansion, Thomas Borsch: Towards a species level tree of the globally diverse genus Chenopodium (Chenopodiaceae). In: Molecular Phylogenetics and Evolution, online ngày 22 tháng 10 năm 2011, ISSN 1055-7903, [1].
 4. ^ a ă â b c Elizabeth H. Zacharias, Bruce G. Baldwin (2010): A Molecular Phylogeny of North American Atripliceae (Chenopodiaceae), with Implications for Floral and Photosynthetic Pathway Evolution. In: Systematic Botany 35(4), p.839-857. doi:10.1600/036364410X539907
 5. ^ Sergei L. Mosyakin (2003): Cycloloma - Online, In: Flora of North America Editorial Committee (Hrsg.): Flora of North America North of Mexico, Volume 4: Magnoliophyta: Caryophyllidae, part 1., Oxford University Press, New York, ISBN 0-19-517389-9, p.264-265
 6. ^ Teloxys aristata. Germplasm Resources Information Network (GRIN) online database. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2015.

Liên kết ngoài

Hình tượng sơ khai Bài viết chủ đề thực vật này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Chenopodioideae: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Chenopodioideae là phân họ thực vật có hoa trong họ Amaranthaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

藜亚科 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

藜亞科学名Chenopodioideae)是石竹目莧科亚科,有大約100属、1400多種植物,單單在中國大陸就已有有39属170种,在華北和西北生長。藜科植物都是草本或灌木;很少是小乔木。藜亞科植物有不少都可食用。

克朗奎斯特系統裡藜科被分類為石竹目的一個科。2003年發表的APG II系統則是主張取消藜科這一個科,並將以前藜科的種類併入到莧科內,成為莧科的一個亞科。

外部連結

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

藜亚科: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

藜亞科(学名:Chenopodioideae)是石竹目莧科亚科,有大約100属、1400多種植物,單單在中國大陸就已有有39属170种,在華北和西北生長。藜科植物都是草本或灌木;很少是小乔木。藜亞科植物有不少都可食用。

克朗奎斯特系統裡藜科被分類為石竹目的一個科。2003年發表的APG II系統則是主張取消藜科這一個科,並將以前藜科的種類併入到莧科內,成為莧科的一個亞科。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑