dcsimg

Brief Summary

    Manduca sexta: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Manduca sexta là một loài bướm đêm thuộc họ Sphingidae hiện diện ở khắp châu Mỹ. Tên thông dụng thường được gọi là sâu sừng thuốc lá, nó có quan hệ gần gũi và thường bị nhầm lẫn với sâu sừng cà chua (Manduca quinquemaculata); ấn trùng cả hai loài ăn lá nhiều loại cây thuộc họ Solanaceae..

Comprehensive Description