dcsimg

Brief Summary

  Tobakksvermer: Brief Summary ( i18n: No )
  provided by wikipedia Norwegian

  Tobakksvermer (Manduca sexta) er en sommerfugl som tilhører familien svermere (Sphingidae). Den lever i Nord-Amerika. Larven går på forskjellige planter, blant andre tobakk (Nicotiana). Den har vært en nyttig modellorganisme for studier av insekters utviking.

   src=

   src=

  ♂ △

   src=

   src=

  ♀ △

   src= Tobakksvermerens larve

Comprehensive Description