dcsimg
Unresolved name

Swida alpina

高山梾木 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Swida alpina
(Fang & W. K. Hu) Fang & W. K. Hu

高山梾木学名Swida alpina)为山茱萸科梾木属下的一个种。

参考文献

扩展阅读

小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

高山梾木: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

高山梾木(学名:Swida alpina)为山茱萸科梾木属下的一个种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑