dcsimg
Life » » Plants » » Umbellifers »

Dorema glabrum Fisch. & C. A. Mey.

Brief Summary

    Dorema glabrum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dorema glabrum là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được Fisch. & C.A.Mey. mô tả khoa học đầu tiên năm 1835.

Comprehensive Description