dcsimg
Life » » Plants » » Apiaceae »

Dorema aitchisonii Korovin ex Pimenov

Brief Summary

    Dorema aitchisonii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dorema aitchisonii là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được Korovin ex Pimenov mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.

Comprehensive Description