dcsimg
Life » » Plants » » Umbellifers »

Angelica gmelinii (DC.) Pimenov

Brief Summary

    Angelica gmelinii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Angelica gmelinii là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được (DC.) Pimenov mô tả khoa học đầu tiên năm 1965.

Comprehensive Description