dcsimg

Brief Summary

    Acridocarpus excelsus: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Acridocarpus excelsus là một loài thực vật có hoa trong họ Malpighiaceae. Loài này được A.Juss. mô tả khoa học đầu tiên năm 1840.

Comprehensive Description