Unresolved name

Dot Lichen

Arthonia glaucomaria (Nyl.) Nyl.