dcsimg
Life » » Animals » » Nematodes » » Aphelenchoididae »

Aphelenchoides capsuloplanus (Haque 1967) Haque 1967

Aphelenchoides capsuloplanus is a species of nematode in the family Aphelenchoididae.