Image of rough potato
Creatures » » Plants » » Dogbane Family »

Rough Potato

Metaplexis japonica (Thunb.) Makino