Friginatica conjuncta

provided by wikipedia EN

Friginatica conjuncta is a species of small deepwater sea snail, a marine gastropod mollusc in the family Naticidae.

References

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Friginatica conjuncta: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Friginatica conjuncta is a species of small deepwater sea snail, a marine gastropod mollusc in the family Naticidae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Friginatica conjuncta ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Friginatica conjuncta es una especie de molusco gasterópodo de la familia Naticidae.

Distribución geográfica

Se encuentra en Nueva Zelanda.

Referencias

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Friginatica conjuncta: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Friginatica conjuncta es una especie de molusco gasterópodo de la familia Naticidae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Friginatica conjuncta ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Friginatica conjuncta là một loài ốc biển nước sâu cỡ nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Naticidae.

Tham khảo


Bài viết liên quan nhánh ốc Caenogastropoda này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Friginatica conjuncta: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Friginatica conjuncta là một loài ốc biển nước sâu cỡ nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Naticidae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI