dcsimg

Brief Summary

    Cyrtandra barbata: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Cyrtandra barbata là một loài thực vật có hoa trong họ Tai voi. Loài này được Ridl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1911.

Comprehensive Description