dcsimg
Life » » Plants » » Caryophyllaceae »

Dianthus lanceolatus Steven ex Rchb.

Brief Summary

    Dianthus lanceolatus: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dianthus lanceolatus là loài thực vật có hoa thuộc họ Cẩm chướng. Loài này được Steven ex Rchb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1828.

Comprehensive Description