dcsimg
Life » » Plants »

Dianthus nanshanicus Chang Y. Yang & L. X. Dong

Brief Summary

    Dianthus nanshanicus: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dianthus nanshanicus là loài thực vật có hoa thuộc họ Cẩm chướng. Loài này được Chang Y.Yang & L.X.Dong mô tả khoa học đầu tiên năm 2008.

Comprehensive Description