Creatures » » Plants » » Saxifrage Family »

Saxifraga rotundifolia ssp. chrysospleniifolia (Boiss.) D. A. Webb