dcsimg
Life » » Animals » » Nematodes » » Aphelenchoididae »

Aphelenchoides eradicatus Eroshenko 1968

Aphelenchoides eradicatus is a species of nematode in the family Aphelenchoididae.