dcsimg
Life » » Animals » » Nematodes » » Aphelenchoididae »

Aphelenchoides sanwali Chaturvedi & Khera 1979

Aphelenchoides sanwali is a species of nematode in the family Aphelenchoididae.