dcsimg

Brief Summary

    Stemodia tetragona: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Stemodia tetragona là một loài thực vật có hoa trong họ Mã đề. Loài này được (Hook. in Curtis) Minod miêu tả khoa học đầu tiên năm 1918.

Comprehensive Description