dcsimg
Life » » Animals » » Nematodes » » Aphelenchoididae »

Aphelenchoides jodhpurensis Tikyani 1969

Aphelenchoides jodhpurensis is a species of nematode in the family Aphelenchoididae.