dcsimg

Gentianella ( Catalan; Valencian )

provided by wikipedia CA
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autors i editors de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia CA

Gentianella: Brief Summary ( Catalan; Valencian )

provided by wikipedia CA

Gentianella és un gènere de plantes amb flor de la família de les gencianàcies.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autors i editors de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia CA

Hořeček ( Czech )

provided by wikipedia CZ

Hořeček (Gentianella) je rod rostlin z čeledi hořcovitých. Jsou to jednoleté až vytrvalé byliny s jednoduchými vstřícnými listy a čtyř nebo pětičetnými květy. Rod zahrnuje asi 250 druhů. Je rozšířen v Severní i Jižní Americe, Evropě, severozápadní Africe, Asii, Austrálii a na Novém Zélandu. V české přírodě hořečky rapidně ubývají, neboť jsou vázány na nehnojené pastvinné biotopy. V České republice rostlo celkem 12 taxonů, polovina z nich je považována za vyhynulé a ostatní jsou kriticky ohrožené.

Molekulárními studiemi bylo zjištěno, že rod Gentianella je v současném taxonomickém pojetí silně parafyletický taxon.

Popis

Hořečky jsou jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny, dorůstající výšky od 3 cm až do 1 metru. Lodyha je přímá, již od báze nebo až v horní polovině větvená. Listy jsou jednoduché, vstřícné. Květy jsou čtyř nebo pětičetné, jednotlivé a vrcholové nebo uspořádané ve vrcholících. Kalich je nálevkovitý, obvykle do 1/2 až 2/3 členěný v úzce čárkovité až vejčité cípy. Mezi kališními cípy není na rozdíl od rodu trličník (Gentianopsis) vyvinuta blanitá membrána. Koruna je trubkovitá nebo nálevkovitá, u některých druhů jsou na bázi korunních laloků šupinovité, třásnité přívěsky. Na bázi korunní trubky jsou přítomna nektária. Tyčinky jsou přirostlé ke korunní trubce. Čnělka je krátká a tlustá, na vrcholu se 2 vytrvalými bliznami. Plodem je tobolka pukající 2 chlopněmi a obsahující mnoho drobných semen. Tobolky jsou válcovitě vřetenovité a v průběhu zrání dalece přesahují korunu.[1][2][3]

Rozšíření

Rod hořeček obsahuje asi 250 druhů. Celkový areál zahrnuje Evropu, Asii, severozápadní Afriku, Severní, Střední a Jižní Ameriku, Austrálii a Nový Zéland. V Jižní Americe se vyskytuje asi 170 druhů.[2] V asijských velehorách vystupují některé druhy do nadmořských výšek až 5400 metrů.[3] Z české přírody je známo celkem 12 taxonů, z toho 6 druhů.[1] Hořečky se celosvětově vyskytují zejména v alpínských a arktických oblastech.[2] Ve střední Evropě osidlují zejména pastviny.[1]

Ekologie

Květy hořečků jsou opylovány zejména hmyzem. V Jižní Americe je opylují také kolibříci.[2]

Hořečky vyskytující se v ČR jsou vázány na pastvou udržované biotopy. Vytvářejí sezónní i geografické formy, které způsobují silnou proměnlivost těchto rostlin. Zpravidla se rozlišuje aestivální forma, kvetoucí v časném létě, a autumnální, kvetoucí od srpna do října. Rozdíly mezi těmito 2 formami mohou být větší než rozdíly mezi druhy. V poválečném období začaly hořečky z české krajiny houfně mizet, což souvisí se zánikem drobné pastvy, změnou způsobu obhospodařování a celkovou eutrofizací krajiny.[1]

Ochrana přírody

V rámci Ćeské republiky je na seznamu chráněných rostlin, vydaném vyhláškou ministerstva životního prostředí, zařazeno všech 12 taxonů, které zde byly zjištěny. Polovina z nich je vedena jako vyhynulé (kategorie A1) či nezvěstné (kat. A2) druhy. Jedná se o Gentianella amarella subsp. lingulata, G. campestris subsp. campestris, G. campestris subsp. suecica, G. germanica subsp. solstitialis, G. praecox subsp. praecox (A1) a G. germanica subsp. germanica (A2). Zbývajících 6 je řazeno do kategorie kriticky ohrožené (C1). Jedná se o G. amarella subsp. amarella, G. campestris subsp. baltica, G. lutescens subsp. carpatica, G. lutescens subsp. lutescens, G. obtusifolia subsp. sturmiana a G. praecox subsp. bohemica.[4][5]

V Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN je uvedeno 24 druhů, žádný z nich však není v kategorii kriticky ohrožené.[6]

Taxonomie

Rod Gentianella je v rámci čeledi hořcovité řazen do tribu Gentianeae a subtribu Swertiinae. Poslední komplexní monografie rodu Gentianella byla publikována v roce 1896. Autor v ní rozdělil Gentiana sect. Gentianella do 8 sekcí. Některé z nich byly později převedeny do samostatných rodů Gentianopsis, Comastoma a Megacodon. Někteří taxonomové v minulosti spojovali rody Gentianella a Gentiana (hořec), v současné taxonomii jsou však řazeny do odlišných subtribů a nejsou bezprostředně příbuzné. Výsledky molekulárních studií ukazují, že tento rod je v současném pojetí silně parafyletický. Převážná část rodu Gentianella (celkem 244 druhů) je monofyletická a je označována jako Gentianella s.str. Její zástupci se vyznačují korunními laloky pouze s jediným nektáriem. Zbývající druhy jsou ve vývojovém stromu subtribu Swertiinae promíseny s druhy rodů Lomatogonium (hořepnička), Comastoma (hořkavka), Jaeschkea a rovněž silně parafyletického rodu Swertia (kropenáč). Celou skupinu tak čeká v budoucnu důkladná taxonomická revize.[2]

Přehled druhů zjištěných v ČR

V České republice bylo zaznamenáno šest druhů, většina z nich mizí nebo již vymřela. Tento přehled je založen na údajích z Klíče ke květeně ČR.[7]

 • hořeček ladní (Gentianella campestris) - vymírající druh
  • hořeček ladní pobaltský (G. c. baltica) - dříve roztroušený až vzácný, dnes pouze u osady Brejl na Křivoklátsku a na Rýchorách
  • USVA headstone emb-07.svg hořeček ladní švédský (G. c. suecica) - vyhynul r. 1953
  • USVA headstone emb-07.svg hořeček ladní pravý (G. c. campestris) - vyhynul r. 1970
 • hořeček nahořklý (Gentianella amarella) - teplomilný luční druh
  • USVA headstone emb-07.svg hořeček nahořklý jazykovitý (G. a. lingulata) - dříve v Polabí, dnes nezvěstný
  • hořeček nahořklý pravý (G. a. amarella) - dříve roztroušeně, dnes mizející
 • hořeček drsný (Gentianella obtusifolia) - dnes jen v okolí Karlových Varů a Blatné
 • hořeček žlutavý (Gentiana lutescens) - luční druh, dnes velmi vzácně Beskydy a Bílé Karpaty
  • hořeček žlutavý pravý (G. l. lutescens) - dnes velmi vzácně
  • hořeček žlutavý karpatský (G. l. carpatica) - dnes na pokraji vyhynutí
 • USVA headstone emb-07.svg hořeček německý (Gentianella germanica) - pravděpodobně vyhynulý
  • USVA headstone emb-07.svg hořeček německý pravý (G. g. germanica) - pravděpodobně vyhynulý
  • USVA headstone emb-07.svg hořeček německý letní (G. g. solstitialis) - dávno vyhynulý
 • hořeček mnohotvarý (G. praecox) - luční druh
  • USVA headstone emb-07.svg hořeček mnohotvarý pravý (G. p. praecox) - vyhynulý
  • hořeček mnohotvarý český (G. p. bohemica) - endemit, roztroušeně především v jižních Čechách, mizející

Význam

Esence z hořečku nahořklého (Gentianella amarella) je součástí Bachovy květové terapie pod názvem hořec.[8]

Odkazy

Reference

 1. a b c d SLAVÍK, Bohumil (editor). Květena České republiky 6. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0306-1.
 2. a b c d e VON HAGEN, K. Bernhard; KADEREIT, Joachim W. The phylogeny of Gentianella (Gentianaceae) and its colonization of the southern hemisphere as revealed by nuclear and chloroplast DNA sequence variation. Organisms Diversity & Evolution. 2001, čís. 1.
 3. a b HO, Ting-nung; PRINGLE, James S. Flora of China: Gentianella [online]. Dostupné online. (anglicky)
 4. GRULICH, Vít. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition (stav v roce 2012). Preslia. 2012, roč. 84, čís. 3, s. 631-645. Dostupné online. ISSN 0032-7786. (anglicky)
 5. Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb. [online]. Ministerstvo životního prostředí ČR [cit. 2010-11-30]. Dostupné online.
 6. The IUCN red list of threatened species [online]. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, rev. 2013 [cit. 2014-05-01]. Dostupné online. (anglicky)
 7. KUBÁT, K. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0836-5.
 8. SCHEFFER, Mechthild. Bachova květová terapie. [s.l.]: Pragma, 1994.

Externí odkazy

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia autoři a editory
original
visit source
partner site
wikipedia CZ

Hořeček: Brief Summary ( Czech )

provided by wikipedia CZ

Hořeček (Gentianella) je rod rostlin z čeledi hořcovitých. Jsou to jednoleté až vytrvalé byliny s jednoduchými vstřícnými listy a čtyř nebo pětičetnými květy. Rod zahrnuje asi 250 druhů. Je rozšířen v Severní i Jižní Americe, Evropě, severozápadní Africe, Asii, Austrálii a na Novém Zélandu. V české přírodě hořečky rapidně ubývají, neboť jsou vázány na nehnojené pastvinné biotopy. V České republice rostlo celkem 12 taxonů, polovina z nich je považována za vyhynulé a ostatní jsou kriticky ohrožené.

Molekulárními studiemi bylo zjištěno, že rod Gentianella je v současném taxonomickém pojetí silně parafyletický taxon.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia autoři a editory
original
visit source
partner site
wikipedia CZ

Ensian (Gentianella) ( Danish )

provided by wikipedia DA

Ensian (Gentianella) er en slægt af planter, der består af omkring 125 arter, hvoraf tre findes vildtvoksende i Danmark. Slægten Gentiana kaldes også for Ensian.

Arter

De danske arter i slægten:

Kilder og eksterne henvisninger


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia DA

Ensian (Gentianella): Brief Summary ( Danish )

provided by wikipedia DA

Ensian (Gentianella) er en slægt af planter, der består af omkring 125 arter, hvoraf tre findes vildtvoksende i Danmark. Slægten Gentiana kaldes også for Ensian.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia DA

Kranzenziane ( German )

provided by wikipedia DE
Wissenschaftlicher Name Gentianella Moench

Die Pflanzengattung Kranzenziane (Gentianella) gehört zur Familie der Enziangewächse (Gentianaceae).

Beschreibung

 src=
Illustration aus Flora Antarctica, Tafel CXV von Gentianella magellanica

Vegetative Merkmale

Gentianella-Arten wachsen als ein- bis zweijährige oder seltener ausdauernde krautige Pflanzen.[1] Die Laubblätter sind kreuzgegenständig oder seltener wirtelig in grundständigen Blattrosetten oder am Stängel verteilt angeordnet. Die Blattspreiten sind einfach.

Generative Merkmale

Die Blüten stehen endständig einzeln oder in zymösen Blütenständen zusammen.[1]

Die zwittrigen Blüten sind radiärsymmetrisch und vier- oder fünfzählig mit doppelter Blütenhülle. Die vier oder fünf Kelchblätter sind verwachsen. Beim Kelch ist keine Verbindungshaut (im Unterschied zu vielen Gentiana-Arten) vorhanden.[1] Die vier oder fünf Kronblätter sind röhrig oder trichterförmig verwachsen. Anders als bei vielen Gentiana-Arten sind keine Faltenlappen (Plicae) zwischen den Kronzipfeln, Anhängsel oder gefranste Schuppen an der Kronblattbasis vorhanden.[1] Es sind Nektarien an der Basis der Kronröhre vorhanden.[1] Es ist nur ein Kreis mit vier oder fünf Staubblättern vorhanden.[1] Die Staubblätter sind an der Kronröhre inseriert[1] und ragen nicht aus der Kronröhre heraus. Der Griffel ist kurz bis fehlend. Die Narbe ist zweilappig.

Die zweiklappige Kapselfrucht enthalten vielen Samen. Die Samenoberfläche ist glatt bis warzig.[1]

Systematik und Verbreitung

 src=
Kelch-Kranzenzian (Gentianella anisodonta)
 src=
Deutscher Fransenenzian
(Gentianella germanica)
 src=
Böhmischer Enzian
(Gentianella praecox)
 src=
Zarter Enzian (Gentianella tenella)

Die meisten Gentianella-Arten sind in Südamerika beheimatet. Außerdem kommen noch Arten in den Gemäßigten Zonen von Neuseeland, Australien, Asien, Europa, Nordamerika und im nordwestlichen Afrika vor.

Die Gattung Gentianella wurde 1794 durch Conrad Moench in Methodus Plantas Horti Botanici et Agri Marburgensis : a staminum situ describendi, S. 482 mit der Typusart Gentianella tetrandra Moench. aufgestellt.[2] Der Gattungsname Gentianella ist ein Diminutiv und bedeutet einfach direkt übersetzt der „Kleine Enzian“. Synonyme für Gentianella Moench sind: Aliopsis Omer & Qaiser, Aloitis Raf., Arctogentia Á.Löve, Chionogentias L.G.Adams, Parajaeschkea Burkill, Pitygentias Gilg, Selatium G.Don.[3]

Die Gattung Gentianella gehört zur Subtribus Swertiinae aus der Tribus Gentianeae innerhalb der Familie Gentianaceae.[3]

Früher wurden die Kranzenziane (Gentianella) zur Gattung der Enziane (Gentiana) hinzugerechnet, diese beiden Gattungen gehören aber heute in unterschiedliche Subtribus. Das deutlichste Unterscheidungsmerkmal ist, dass bei allen in Mitteleuropa heimischen Gentianella-Arten im Schlund der Blütenkrone eine gefranste und mit Leitbündeln versorgte Schuppe pro Kronzipfel vorhanden ist. Es wird dadurch eine Art Kranz gebildet (siehe Name „Kranzenzian“). Bei außereuropäischen Arten können diese Schlundschuppen auch fehlen. Von den Kranzenzianen wurden später noch die Fransenenziane (Gentianopsis) mit am Rand gefransten Kronzipfeln und die Haarschlünde (Comastoma) mit ebenfalls gefransten, aber anatomisch anders gebauten Schlundschuppen abgetrennt.

Es gibt (etwa 125 bis) etwa 250 Arten in der Gattung Kranzenziane (Gentianella). Hier eine Auswahl:

Quellen

 • Ting-nung Ho, James S. Pringle: Gentianaceae.: Gentianella, S. 136 ff. - textgleich online wie gedrucktes Werk, Wu Zheng-yi, Peter H. Raven (Hrsg.): Flora of China. Volume 16: Gentianaceae through Boraginaceae, Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing und St. Louis 1995, ISBN 0-915279-33-9. (Abschnitte Beschreibung, Verbreitung und Systematik)
 • Eintrag bei der Gentianaceae-Website.
 • Klaus Bernhard von Hagen, Joachim W. Kadereit: The phylogeny of Gentianella (Gentianaceae) and its colonization of the southern hemisphere as revealed by nuclear and chloroplast DNA sequence variation, In: Organisms Diversity Evol., 1 2001, S. 61–79.
 • Lena Struwe, Joachim W. Kadereit, Jens Klackenberg, Siwert Nilsson, Mike Thiv, Klaus Bernhard von Hagen, Victor A. Albert: Systematics, character evolution, and biogeography of Gentianaceae, including a new tribal and subtribal classification., S. 21–309, In: Lena Struwe, Victor A. Albert (Herausgeber): Gentianaceae: Systematics and Natural History, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Einzelnachweise

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q Ting-nung Ho, James S. Pringle: Gentianaceae.: Gentianella, S. 136 ff. - textgleich online wie gedrucktes Werk, Wu Zheng-yi, Peter H. Raven (Hrsg.): Flora of China. Volume 16: Gentianaceae through Boraginaceae, Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing und St. Louis 1995, ISBN 0-915279-33-9.
 2. Gentianella bei Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, St. Louis
 3. a b c d Gentianella im Germplasm Resources Information Network (GRIN), USDA, ARS, National Genetic Resources Program. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
 4. a b c d e f g h Karol Marhold: Gentianaceae. 2011: Datenblatt Gentianella In: Euro+Med Plantbase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity.

Ergänzende Literatur für europäische Arten

 • Manfred A. Fischer, Wolfgang Adler, Karl Oswald: Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 2., verbesserte und erweiterte Auflage. Land Oberösterreich, Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, Linz 2005, ISBN 3-85474-140-5.

Weblinks

 src= Commons: Kranzenziane (Gentianella) – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Georeferenzierung Karte mit allen verlinkten Seiten: OSM
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia Autoren und Herausgeber
original
visit source
partner site
wikipedia DE

Kranzenziane: Brief Summary ( German )

provided by wikipedia DE

Die Pflanzengattung Kranzenziane (Gentianella) gehört zur Familie der Enziangewächse (Gentianaceae).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia Autoren und Herausgeber
original
visit source
partner site
wikipedia DE

Phallchacha ( Quechua )

provided by wikipedia emerging languages

Phallchacha (genus Gentianella) nisqakunaqa llimphisapa tuktuyuq t'ika yurakunam, phallchaman rikch'akuq, ichataq uchuyllam. Kay Gentianella yurakunataqa phallcha nispapas riqsinchik.

Rikch'aqkuna

Kaymi huk phallchacha rikch'aqkuna:

Rikch'akuna

Pukyukuna

 • Carles Roersch, Uso de Plantas Medicinales en el Sur Andino de Perú y la Republica Dominicana, 1993 (kastilla simi)
 1. 1,0 1,1 Proyecto de conservación de la biodiversidad en el sistema TDPS, cedefoa, La Paz, Bolivia (2001)

Hawa t'inkikuna

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Phallchacha: Brief Summary ( Quechua )

provided by wikipedia emerging languages

Phallchacha (genus Gentianella) nisqakunaqa llimphisapa tuktuyuq t'ika yurakunam, phallchaman rikch'akuq, ichataq uchuyllam. Kay Gentianella yurakunataqa phallcha nispapas riqsinchik.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Gentianella ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Gentianella es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Gentianaceae. Comprende 421 especies descritas y de estas, solo 292 aceptadas.[2]

Taxonomía

El género fue descrito por Conrad Moench y publicado en Methodus Plantas Horti Botanici et Agri Marburgensis : a staminum situ describendi 482. 1794.[3]

Especies seleccionadas

Véase también

Referencias

 1. USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network - (GRIN) [Online Database]. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. URL: http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/genus.pl?4904 Archivado el 20 de diciembre de 2013 en la Wayback Machine. (29 March 2014)
 2. Gentianella en PlantList
 3. «Gentianella». Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. Consultado el 29 de marzo de 2014.

Bibliografía

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Gentianella: Brief Summary ( Spanish; Castilian )

provided by wikipedia ES

Gentianella es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Gentianaceae. Comprende 421 especies descritas y de estas, solo 292 aceptadas.​

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores y editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia ES

Emajuureke ( Estonian )

provided by wikipedia ET

Emajuureke (GentianellaMoench) on rohttaimede perekond emajuureliste sugukonnast.

Eestis on levinud kaks liiki:

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipeedia autorid ja toimetajad
original
visit source
partner site
wikipedia ET

Ketokatkerot ( Finnish )

provided by wikipedia FI

Ketokatkerot (Gentianella) on katkerokasvisuku, jonka 250 lajista kasvaa Suomessa viisi, yleisimpänä ketokatkero (Gentianella campestris). Kaksi kasvaa vain tunturialueella. Ne ovat pieniä yksi- tai kaksivuotisia ruohokasveja.[2] Kehtokatkeroa lukuun ottamatta ne ovat uhanalaisia, horkka-, keto- ja rantakatkero erityisesti suojeltavia lajeja.[3]

Ketokatkeroita

Katso myös

Lähteet

Aiheesta muualla

Tämä kasveihin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedian tekijät ja toimittajat
original
visit source
partner site
wikipedia FI

Ketokatkerot: Brief Summary ( Finnish )

provided by wikipedia FI

Ketokatkerot (Gentianella) on katkerokasvisuku, jonka 250 lajista kasvaa Suomessa viisi, yleisimpänä ketokatkero (Gentianella campestris). Kaksi kasvaa vain tunturialueella. Ne ovat pieniä yksi- tai kaksivuotisia ruohokasveja. Kehtokatkeroa lukuun ottamatta ne ovat uhanalaisia, horkka-, keto- ja rantakatkero erityisesti suojeltavia lajeja.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedian tekijät ja toimittajat
original
visit source
partner site
wikipedia FI

Gentianella ( French )

provided by wikipedia FR

Gentianella est un genre de plantes à fleurs proche du genre Gentiana (les gentianes), dont il a été séparé en 1912 par Börner. Il appartient comme lui à la famille des Gentianacées.

Caractéristiques du genre

Quelques espèces

Espèce retirée du genre

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Gentianella: Brief Summary ( French )

provided by wikipedia FR

Gentianella est un genre de plantes à fleurs proche du genre Gentiana (les gentianes), dont il a été séparé en 1912 par Börner. Il appartient comme lui à la famille des Gentianacées.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Hórkowc (Gentianella) ( Upper Sorbian )

provided by wikipedia HSB

Hórkowc (Gentianella) je ród ze swójby hórkowcowych rostlinow (Gentianaceae). Dalše mjeno je encian.

Wobsahuje sćěhowace družiny:

Nóžki

 1. Informacije a wědomostne mjeno (němsce)

Eksterne wotkazy

Commons
Hlej wotpowědne dataje we Wikimedia Commons:
Hórkowc (Gentianella)


Qsicon Lücke.png
Tutón nastawk resp. wotrězk hišće ma wobsahowe mjezoty: faluja někotre družiny. Hlej de:Kranzenziane.
Pomhaj Wikipediju, z tym ty jón rozšěriš a nětko wudospołniš.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia HSB

Hórkowc (Gentianella): Brief Summary ( Upper Sorbian )

provided by wikipedia HSB

Hórkowc (Gentianella) je ród ze swójby hórkowcowych rostlinow (Gentianaceae). Dalše mjeno je encian.

Wobsahuje sćěhowace družiny:

bahnowy hórkowc (Gentianella uliginosa) čěski hórkowc (Gentianella bohemica) hórski hórkowc (Gentianella lutescens) krótkołopjenaty hórkowc (Gentianella brachyphylla) křižny hórkowc (Gentianella cruciata) mólički hórkowc (Gentianella tenella) němski hórkowc (Gentianella germanica) pólny hórkowc (Gentianella campestris) baltiski hórkowc (Gentiana campestris ssp. baltica) wótry hórkowc (Gentianella amarella)
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia HSB

Baardgentiaan ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Baardgentiaan (Gentianella) is een geslacht uit de gentiaanfamilie (Gentianaceae). Het is niet duidelijk hoeveel soorten dit geslacht telt: sommige bronnen geven ongeveer 125 soorten aan, andere bronnen noemen er 250.

Vroeger werden de baardgentianen tot het geslacht gentiaan (Gentiana) gerekend. De meeste soorten komen van nature voor in Zuid-Amerika. Hiernaast komen ze in de gematigde streken van Nieuw-Zeeland, Australië, Azië, Europa, Noordwest-Afrika en Noord-Amerika voor. Een kenmerk van de Europese soorten is dat de keel van de bloemkroon van binnen gebaard is. Niet-Europese soorten hebben dit kenmerk niet allemaal.

Soorten

In België en Nederland kan men in het wild aantreffen:

Hiernaast komen in Europa onder meer voor:

 • Gentianella anisodonta
 • Gentianella aspera
 • Gentianella austriaca, Oostenrijkse baardgentiaan
 • Gentianella bohemica, Boheemse baardgentiaan
 • Gentianella engadinensis
 • Gentianella nana
 • Gentianella pilosa
 • Gentianella ramosa
 • Gentianella tenella

Externe links

Wikimedia Commons Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Kranzenziane (Gentianella) op Wikimedia Commons.
Wikibooks Wikibooks heeft meer over dit onderwerp: Ecologisch tuinieren – Baardgentiaan.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Baardgentiaan: Brief Summary ( Dutch; Flemish )

provided by wikipedia NL

Baardgentiaan (Gentianella) is een geslacht uit de gentiaanfamilie (Gentianaceae). Het is niet duidelijk hoeveel soorten dit geslacht telt: sommige bronnen geven ongeveer 125 soorten aan, andere bronnen noemen er 250.

Vroeger werden de baardgentianen tot het geslacht gentiaan (Gentiana) gerekend. De meeste soorten komen van nature voor in Zuid-Amerika. Hiernaast komen ze in de gematigde streken van Nieuw-Zeeland, Australië, Azië, Europa, Noordwest-Afrika en Noord-Amerika voor. Een kenmerk van de Europese soorten is dat de keel van de bloemkroon van binnen gebaard is. Niet-Europese soorten hebben dit kenmerk niet allemaal.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-auteurs en -editors
original
visit source
partner site
wikipedia NL

Goryczuszka ( Polish )

provided by wikipedia POL
 src=
Gentianella aspera

Goryczuszka (Gentianella Moench) – rodzaj roślin zielnych z rodziny goryczkowatych. Gatunkiem typowym jest Gentianella campestris (L.) Börner[2].

Morfologia i biologia

Pokrój
Przeważnie byliny kłączowe, rzadziej rośliny roczne lub dwuletnie.
Liście
Naprzeciwległe, całobrzegie, siedzące.
Kwiaty
Duże, promieniste, 3-, 4- lub pięciokrotne o koronie zrosłopłatkowej, rurkowatej, dzwonkowatej lub lejkowatej, różnie zabarwionej. Znamiona słupka 2-łatkowe lub 2-wrębne. Cechą charakterystyczną, różniącą je od podobnego rodzaju goryczka jest brak w koronie wyrostków między łatkami, natomiast ich gardziel korony, a czasami także łatki są orzęsione.
Owoc
Wielonasienna torebka.

Systematyka

Aloitis Raf., Arctogentia Á. Löve, Chionogentias L. G. Adams, Parajaeschkea Burkill, Pitygentias Gilg, Selatium G. Don

Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system system APG III z 2009)

Należy do rodziny goryczkowatych (Gentianaceae), która jest jednym z kladów w obrębie rzędu goryczkowców (Gentianales) z grupy astrowych spośród roślin okrytonasiennych[1].

Pozycja w systemie Reveala (1993-1999)

Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa jasnotowe (Lamiidae Takht. ex Reveal), nadrząd Gentiananae Thorne ex Reveal, rząd goryczkowce (Gentianales Lindl.), podrząd Gentianinae Bessey in C.K. Adams, rodzina goryczkowate (Gentianaceae Juss.), rodzaj goryczuszka (Gentianella Moench)[4].

Gatunki flory Polski[5]

Ochrona

W Polsce wszystkie gatunki goryczuszki występujące dziko objęte są ochroną gatunkową.

Przypisy

 1. a b Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2011-11-30].
 2. Index Nominum Genericorum. [dostęp 2009-02-03].
 3. Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-11-11].
 4. Crescent Bloom: Systematyka rodzaju Gentianella (ang.). The Compleat Botanica. [dostęp 2009-02-03].
 5. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
original
visit source
partner site
wikipedia POL

Goryczuszka: Brief Summary ( Polish )

provided by wikipedia POL
 src= Gentianella aspera

Goryczuszka (Gentianella Moench) – rodzaj roślin zielnych z rodziny goryczkowatych. Gatunkiem typowym jest Gentianella campestris (L.) Börner.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
original
visit source
partner site
wikipedia POL

Gentianella ( Portuguese )

provided by wikipedia PT
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Gentianella: Brief Summary ( Portuguese )

provided by wikipedia PT
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autores e editores de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia PT

Gentianella ( Romanian; Moldavian; Moldovan )

provided by wikipedia RO
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia autori și editori
original
visit source
partner site
wikipedia RO

Gentianella: Brief Summary ( Romanian; Moldavian; Moldovan )

provided by wikipedia RO


Gentianella este un gen de plante din familia Gentianaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia autori și editori
original
visit source
partner site
wikipedia RO

Gentianellasläktet ( Swedish )

provided by wikipedia SV

Gentianellasläktet (Gentianella)[1][2] är ett släkte i familjen gentianaväxter.[1] Tidigare ingick gentianella-arterna i släktet gentianasläktet (Gentiana).

Några arter

Dottertaxa till Gentianellasläktet, i alfabetisk ordning[1]

Källor

 1. ^ [a b c] Roskov Y., Kunze T., Orrell T., Abucay L., Paglinawan L., Culham A., Bailly N., Kirk P., Bourgoin T., Baillargeon G., Decock W., De Wever A., Didžiulis V. (ed) (27 april 2014). ”Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2014 Annual Checklist.”. Species 2000: Reading, UK. http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2014/browse/tree/id/17276395. Läst 26 maj 2014.
 2. ^ Sveriges lantbruksuniversitet 2012-. Gentianella Moench nom. cons. – Gentianellasläktet från Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD). Läst: 2 september 2015

Externa länkar

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia författare och redaktörer
original
visit source
partner site
wikipedia SV

Gentianellasläktet: Brief Summary ( Swedish )

provided by wikipedia SV

Gentianellasläktet (Gentianella) är ett släkte i familjen gentianaväxter. Tidigare ingick gentianella-arterna i släktet gentianasläktet (Gentiana).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia författare och redaktörer
original
visit source
partner site
wikipedia SV

Тирличничок ( Ukrainian )

provided by wikipedia UK

Ботанічний опис

Представники роду - однорічні та дворічні трав'янисті рослини (на відміну від багаторічних тирличів) з прямостоячими стеблами. Листки розташовані на стеблі супротивно або спіралеподібно.

Квітки поодинокі, або зібрані у щитковидні суцвіття на кінцях квітконосів. Чашечка розділена на чашелистики повністю. Віночок трубчастий або лійчастий, на кордоні зіву та відгину у багатьох видів з вузькими відстовбурченими ниткоподібними відростками. По краях пелюсток подібна «бахрома» відсутня. Забарвлення віночка зазвичай біле або бузкове, рідше - рожеве. Маточка з двома стовпчиками. Тичинок 4-5, з рухомими пиляками.

Плід - трьохроздільна коробочка з численними дрібними кулястими або приплюснутими насінинами з гладкою або бородавчастою поверхнею.

Поширення

Тирличнички широко поширені у районах з помірним кліматом обох півкуль.

Види

Примітки

Посилання

Джерела

 • Определитель высших растений Украины / Акад. наук Украинской ССР; Ин-т ботаники им. Н.Г.Холодного; Редкол.: Ю.Н. Прокудин, Д.Н. Доброчаева, Б.В. Заверуха, В.И. Чопик; Авт.: М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин, А.И. Барбарич и др. — 2-е изд., стереот., с незначительными доп. и исправлениями. — К. : Фитосоциоцентр, 1999. — 548 с. — ISBN 966-7459-18-7.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Автори та редактори Вікіпедії
original
visit source
partner site
wikipedia UK

Горечавочка ( Russian )

provided by wikipedia русскую Википедию
Царство: Растения
Подцарство: Зелёные растения
Отдел: Цветковые
Надпорядок: Asteranae
Семейство: Горечавковые
Подтриба: Сверциевые
Род: Горечавочка
Международное научное название

Gentianella Moench, 1794, nom. cons.

Типовой вид
Gentianella tetrandra Moench, 1794, nom. superfl. [≡ Gentianella campestris (L.) Börner, 1912Горечавочка полевая]
Wikispecies-logo.svg
Систематика
на Викивидах
Commons-logo.svg
Изображения
на Викискладе
ITIS 30057NCBI 49959EOL 44931GRIN g:4904IPNI 16571-1

Гореча́вочка (лат. Gentianélla) — род травянистых цветковых растений семейства Горечавковые (Gentianaceae).

Название

Научное название рода (как и переводное от него русское название) образовано от названия другого рода растений того же семейства — горечавки (Gentiana). Оно было впервые действительно опубликовано в изданной 4 мая 1794 года работе немецкого ботаника Конрада Мёнха Methodus plantas horti botanici et agri Marburgensis.

Ботаническое описание

Представители рода — однолетние и двулетние травянистые растения (в отличие от многолетних горечавок) с приподнимающимися или прямостоячими стеблями. Листья расположены на стебле супротивно или спиралевидно.

Цветки одиночные, или собранные в щитковидные соцветия на концах цветоносов, четырёх- или пятираздельные. Чашечка разделена на чашелистики полностью. Венчик трубчатый или воронковидный, на границе зева и отгиба у многих видов с узкими оттопыренными нитевидными отростками. По краям лепестков подобная «бахрома» отсутствует. Окраска венчика обычно белая или сиреневая, реже — розовая. Пестик с двумя рыльцами. Тычинки в количестве 4—5, с подвижными пыльниками.

Плод — двухраздельная коробочка с многочисленными мелкими шаровидными или уплощёнными семенами с гладкой или бородавчатой поверхностью.

Ареал

Горечавочки широко распространены в районах с умеренным климатом обоих полушарий.

Таксономия

Синонимы

Виды

Основная статья: Виды рода Горечавочка

Род включает около 300 видов, границы между которыми определены очень нечётко. Некоторые из них:

Примечания

 1. Об условности указания класса двудольных в качестве вышестоящего таксона для описываемой в данной статье группы растений см. раздел «Системы APG» статьи «Двудольные».
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Авторы и редакторы Википедии

Горечавочка: Brief Summary ( Russian )

provided by wikipedia русскую Википедию

Гореча́вочка (лат. Gentianélla) — род травянистых цветковых растений семейства Горечавковые (Gentianaceae).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Авторы и редакторы Википедии

假龙胆属 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

假龙胆属学名Gentianella)是龙胆科下的一个属。该属共有约120种,分布于美洲亚洲欧洲[1]

参考文献

 1. ^ 中国种子植物科属词典. 中国数字植物标本馆. (原始内容存档于2012-04-11).

外部链接

小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

假龙胆属: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

假龙胆属(学名:Gentianella)是龙胆科下的一个属。该属共有约120种,分布于美洲亚洲欧洲

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑