dcsimg

Brief Summary

    Họ Dây trường điều: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Họ Dây trường điều hay họ Dây khế (danh pháp khoa học: Connaraceae), là một họ nhỏ chứa khoảng 12 chi của các loài cây dây leo, cây bụi và cây gỗ nhỏ (ít), với phần lớn các loài thuộc về 2 chi Connarus (dây trường điều: khoảng 80 loài) và Rourea (dây khế: khoảng 40-70 loài). Họ này phân bố chủ yếu ở khu vực nhiệt đới như Đông Nam Á, châu Phi hạ Sahara, Nam Mỹ.

    Các lá thường có biểu bì dạng nhầy và các khoang bài tiết. Hoa mọc thành cụm dạng chùy hay cành hoa ở nách lá hay đầu cành. Cụm hoa đầu cành có dạng chùy hoặc xim. Các hoa lưỡng tính hay đơn tính khác gốc. Quả chủ yếu thuộc dạng quả tụ hoặc quả đại đơn.

Comprehensive Description