dcsimg

Brief Summary

  Proasellus comasi: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Proasellus comasi là một loài chân đều trong họ Asellidae. Loài này được Henry & Magniez miêu tả khoa học năm 1982.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  eceffe5c9be0e254ab02dcbdbce0c312
  Proasellus comasi: Brief Summary ( Catalan; Valencian )
  provided by wikipedia CA

  Proasellus comasi és una espècie de crustaci isòpode pertanyent a la família dels asèl·lids.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Autors i editors de Wikipedia
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia CA
  ID
  eceffe5c9be0e254ab02dcbdbce0c312

Comprehensive Description