dcsimg

Brief Summary

    Acinonyx: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Acinonyx là một chi động vật có vú trong họ Mèo, bộ Ăn thịt. Chi này được Brookes miêu tả năm 1828. Loài điển hình của chi này là Acinonyx venator Brookes, 1828 (= Felis jubata Schreber, 1775), by monotypy (International Commission on Zoological Nomenclature, 1956a; Melville and Smith, 1987).

Comprehensive Description