dcsimg

Brief Summary

    Solanum decipiens: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Solanum decipiens là loài thực vật có hoa trong họ Cà. Loài này được Opiz miêu tả khoa học đầu tiên.

Comprehensive Description