dcsimg

Brief Summary

  Solanum decipiens: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Solanum decipiens là loài thực vật có hoa trong họ Cà. Loài này được Opiz miêu tả khoa học đầu tiên.

  Solanum decipiens: Brief Summary ( Ukrainian )
  provided by wikipedia UK
  Dictionary of Botanical Epithets. Процитовано 03.11.2018. (англ.) ↑ Solanum decipiens. botany.cz. Процитовано 03.11.2018. (чеськ.) Solanum trisectum. Plants of the World Online — Kew Science. Процитовано 03.11.2018. (англ.)


Comprehensive Description