dcsimg

Brief Summary

    Saguinus: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Saguinus là một chi động vật có vú trong họ Cebidae, bộ Linh trưởng. Chi này được Hoffmannsegg miêu tả năm 1807. Loài điển hình của chi này là Saguinus ursula Hoffmannsegg, 1807 (= Simia midas Linnaeus, 1758).

Comprehensive Description