Life » » Animals » » Segmented worms » » Dorvilleidae »

Parougia eliasoni (Oug 1978)

Parougia eliasoni is a species of segmented worm in the family Dorvilleidae.

EOL has data for 11 attributes, including: